ARCO bílé vápno

výlet do populární lezecké oblasti v severní Itálii. Fotografie, průvodce, odkazy.

ARCO leží asi 25 km jihozápadně od města TRENTO v severní Itálii blíže známého jezera LAGO DI GARDA a je velmi oblíbeným centrem převážně sportovního lezení. Na území, které tvoří pomyslný čtverec o hraně 20 km se nachází přes 30 vápencových skalních oblastí, kde si přijde na své nejen lezec extremních obtížností, ale i milovníci lezení pohybující se kolem 7 stupně(UIAA), což je náš případ. Jde ve valné vetšině o skalky s max. výškou kolem 30 metrů, s jedinou výjjimkou, kterou jsou PLACHE ZEBRATE, či SLUNEČNÍ PLOTNY, což je jakési předskalí skalního masivu s výškou až 600 m.
Přístup:
Z Prahy nejlépe přes Mnichov, Insbruck, Brenner do Trenta, kde sjedeme z dálnice a přes obec Sarche do Arca. Další možnost je opustit dálnici až v obci Roveretto, odkud je blíže do asi třetiny oblastí- viz mapka
Charakter lezení:
Vápenec má různou podobu. Někde je s ostrými hrankami a jemnými chyty, jinde tvořený tufy, dírkami a kapsami. Plotnové lezení nabízejí zejm. výše zmíněné Sluneční plotny.
Jištění:
Cesty osazeny nýty či borháky a slaňovacími řetězy.
Klasifikace:
Ve všech oblastech je užívaná francouzká klasifikace obtížnosti
Během čtyř dnů jsme si krásně zalezli ve 4 oblastech: CEREDO, RONZO, MASSONE, PLACHE ZEBRATE.Účastníci:MK,VV,PK,OK,OB,TL,H?,MŠ,JV. Zvláštní poděkování patří Igorovi Čermákovi za zapůjčení fotoaparátu OLYMPUS Camedia 860-L.

HLAVNÍ STRÁNKA