Gosaukamm - 2001 [2003]

Niederes Grosswandeck (2369 m) Daumling-Ostkante, Direkte Fingerkante
[Vstup do fotogalerie]

vod
Jako Gosaukamm je nazvna horsk oblast za jej centrum lze povaovat alpsk msteko Gosau a blzk jezero Gosausee. Je soust poho Dachstein a tvo vchoz bod pro try k Dachsteinskmu ledovci. Jde vlastn o postrann heben Dachsteinu thnouc se severovchodn od vrcholu Torstein. Od jezera je pekrsn pohled na panorama Dachsteinu a za dobrho poas odtud snadno uvidme znmou Adamek htte na ledovci. Pokud ns vak nelkaj msta pli znm a turisticky vyhledvan, dejme se od Gosausee smrem na sedlo Steiglpass. Zde se nm naskytne neoekvan pohled na skaln scenerie v mnohm pipomnajc italsk Dolomity. Dvouvrcholov Grosse Bischopsmtze (biskupsk epice) je se svmi 2455.m a tm 500m severn stnou vyhledvanou dominantou vysokohorskch turist a horolezc. Obvzl᚝ pro druhou jmenovanou skupinu je cel oblast Gosaukamm vyloenm rjem. lnek v lezeckm asopise Montana byl velmi sugestivn a fotodokumentace inspirativn. Vkendov plny zanaly mt ostej obrysy.
Nae cesta
Vydali jsme se odpoledne smrem na Salzburg a kolem osm krtce ped setmnm jsme ji byli na mst. Nyn ns ekal asi hodinov vstup k chat Hofprglhtte, kter byla zvolena jako vchozn bod pro nae vertikln aktivity. Chata le ve vce 1705 mnm. Veern pilz opravdu osvil. Rno spdme plny - prvn den se moc neunavit , otestovat mstn materil a klasifikaci. Vystupujeme do sedla Steiglpass a pot sestupujeme k pedpokldanmu nstupu do stny Niederes Grosswandecku. Mlha, nm zpsob lehk orientan problmy a tak sestoupme o nco vce ne jsme mli. (ze sedla je nstupov cesta znaena muiky to ale v tuto chvli jet nevme. Jako zzrakem se mlha zvedna a nm se naskytne pohled nevdan krsy - bl 550 metrov Daumling opravdu jako palec oddlen od hlavnho masivu Niederes Grosswandeck. S udivem zrme na chodn hranu prostoupenou ji v r 1932 (S. Lichtenegger, L. Machemhammer). Na svou dobu to byl velmi odvn podnik a i dnes m cesta velmi dobr zvuk a neztratila nic ze sv obtnosti Po dlouhou dobu byla jedinnou vstupovou trasou na vrchol.pokud nepotme vstup komnem- Sudkammin (5) z roku 1925(Mermuller, Bottcher). V 80 a 90 letech pibyly dal cesty v hladk vch stne (Brot und spiele (8-) Blue velvet (9-) Sunset Boulevard (8+) To tedy pro ns trochu moc.
Ost kante (7-) nm uarovala a z testovn klasifikace nebude nic. Do hlavnho vstupu se pustme ji dnes. ek ns 12 lanovch dlek obtnosti 5-6 se zvrem v podob 7- pevisu a na zvr 300m slann. Je na co se tit. Vpenec je drsn, svou strukturou, modelovanou vodou trochu podobn pskovci. V jasnm slunci je skla ist bl, pevn bez volnch kamen. Poctiv stdme, trochu fotme, ale hlavn si vychutnvme krsn exponovan skaln lezen. Jak to pane Kugy dlte, e o tom tak krsn pete, m njak dochzej slova... A je posekno. Po 5 hod 45 min stojme na vrcholu a vychutnvme si ten tko sdliteln pocit. Dopvme si krtkou pauzu, douek skotsk whisky - i na horsk bohy zbyde. Zlovstn se zatahujc obloha ns pobz k odchodu. Pesuneme se ke slann a ji je jasn, e se hora tak snadno nevzd. Prvn dlka je trochu pro odvn. Ani jednomu z ns se do hlubiny nechce. Lana se motaj a ruce bol. Pak to zane. Bouka je tu v cel sle. V miku se ocitme uprosted krupobit, blesky osvtluj potemlou oblohu a vodou zernalou sklu po sket se val kaskdy vody. Jsme v polovin. Komnem hu vodopd a padaj kameny. Konen jsme dole a stahujeme promoen lana a schovvme se pod obrovsk balvan, kde jsme rno zanechali batohy.
Nae volba na druh den Direkte Fingerkante zvan t zlat prst 6- A0 pro nron 8-. Z vrcholu a ostatn celou cestu mme skoro na dosah verej Daumling. 180 m to je hraka, rychle slanit a zpt na chatu. Mme toho dost a o lezen nechceme dlouho ani slyet. Ji po cest dom vme, e se sem zase teba za rok i za dva vypravme ( viz Gosau 2003 ).

Zbv jet zpis do denku:

1. Daumling Ostkante 7-. MK,PK stdav, 5 hod 45 min, sestup 2 hod. 18 expresek, sada friend
2. Fingerkante 6-A1. MK,PK stdav, 2 hod 30min.18 expresek, sada friend